Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich www.tio.konin.pl.